Grave

Broer en zus samen in de raad, voor verschillende partijen

Astrid en Rob Bannink: vier jaar later

Door Freddy Klooté

In 2014 was het zover. Astrid Bannink werd voor de Lokale Partij Grave (LPG) in de gemeenteraad gekozen. Broer Rob begon aan zijn tweede termijn voor de Graafse VVD. Broer en zus hadden een stevige band. Na het overlijden van hun moeder en de daarmee samenhangende zorg voor hun vader maakte dat niemand meer tussen hen kwam. Astrid vertelde toen: “Vóor Rob ’s morgens naar zijn werk gaat komt hij altijd een kopje koffie bij ons drinken. We praten dan ook over politiek”. De nuchtere Rob en de spontane Astrid hadden destijds een verschillende kijk op de politiek. Rob toen: “Maar wel met respect voor elkaar. En geen loze kreten maar op basis van inhoud. Zo vindt Astrid dat ik te veel gebonden ben aan de landelijke lijn van de VVD”. Astrid knikte toen: “Dat is ook zo. Wij hebben als lokale partij de handen vrij”.
Het is nu 2018. Weer verkiezingstijd. Weer staan broer en zus op een verkiesbare plaats. Rob op één bij de VVD en Astrid op twee bij de LPG. Vier jaar hebben ze er samen op zitten. In de Graafse gemeenteraad. Beiden in een coalitiepartij. Samen in de commissie Inwoners en Bestuur. Een terug- en vooruitblik van twee betrokken volksvertegenwoordigers.

De eerste indruk van Astrid binnen de LPG is een juiste geweest: “Ik kwam in een warm bad terecht. Met ruimte voor verschillende inzichten en meningen. We zitten er voor de burgers, niet voor onszelf”. Rob: “Bij de VVD weet iedereen wat je aan ons hebt. We zeggen A en we doen A”. Astrid knikt: “We hadden best vaak verschil van mening, maar we kwamen er altijd wel uit. We discussieerden veel. Niet op verjaardagen, maar ’s morgens bij de koffie. Ik wilde het voor iedereen goed doen, en dat blijf ik ook doen, al weet ik dat je niet iedereen een oplossing kunt bieden”.

Over de afgelopen vier jaar wordt nog eens nagepraat. Rob: “Met de aankoop van het Visioterrein hebben we een mooie klapper gemaakt. Het was duur, maar de moeite waard. We hebben het puin meteen afgevoerd. Daar ben ik enorm blij mee. Ook met de nota Historisch Grave”. Over de visie van bureau West 8 verschillen broer en zus van mening. Rob vindt dat het plan dat door de burgers was aangedragen goed om uit te voeren. “Dat was wat we zelf in Grave kunnen”. Astrid is onder de indruk van de plannen van West 8 voor het Visioterrein. Ook tijdens ons gesprek vinden er nog fikse discussies plaats. Maar, er wordt naar elkaar geluisterd en dan wordt er iets van gevonden. Iets voor in de raadsvergaderingen? Oei, daar heb ik wat gezegd. Astrid: “We zaten allebei in de commissie “Anders vergaderen”. Ik wilde wel veranderen”. Voor Rob waren er teveel sessies: “Na drie besprekingen zag ik dat we het nog niet zo slecht deden”. Het levert een verschilpunt op. Astrid, fel: “Ik vind dat we toen te snel gestopt zijn”.

Grave zelfstandig blijven?
Een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Grave. De meningen in het stadje in het algemeen en in de raad in het bijzonder, zijn zeer verdeeld. Astrid is er heel zeker en ook vastbesloten over: “Opgaan in één Land van Cuijk is als ergens instappen en er ligt nog geen bootje. Er is uit onderzoek gebleken dat je in een gemeente met minder dan 20.000 inwoners de bewoners het beste kunt bedienen. Herindelen is een middel, maar geen doel. In discussies werd verteld dat ambtenaren nu heen en weer moeten hollen tussen Mill, Cuijk en Grave. We gaan niet herindelen omdat het beter is voor de ambtenaren. We kijken naar onze burgers”. Rob: “Persoonlijk ben ik vóór zelfstandigheid. Voor mij is herindeling helemaal niet aan de orde. We zijn financieel daadkrachtig om onze taken uit te voeren. Nu en in de toekomst. En jawel, de dienstverlening aan de burger kan altijd beter. Maar, je denkt toch niet dat ze zich straks in Boxmeer druk maken over de N321?”

Broer en zus zijn trots op Grave. Op zijn gezellige binnenstad, op de evenementen, de kernen die zelfvoorzienend zijn en diverse bezienswaardigheden hebben. Rob: Het oude moet je koesteren”. Astrid: “Het verleden moet je inzetten voor de toekomst”.
Toekomst? “Ja, we moeten meer gaan bouwen naar behoefte. Sociale woningbouw”. Rob knikt instemmend: “Op de daarvoor bestemde plaatsen”. Over de woningbouw wordt nog doorgepraat. Over het belang daarvan in de kernen. Over de leefbaarheid. De scholen.

Ze hebben er beiden zin in om weer een nieuwe termijn in te gaan. Met vol enthousiasme. Voor hun gemeente Grave. Astrid: “Ik heb op vijf verschillende plaatsen in de gemeente Grave gewoond. Overal kwam ik mensen tegen die meehielpen om hun woonplaats mooi en gezellig te houden. Vrijwilligers, waar ik enorm trots op ben. De handen uit de mouwen steken. Grave is een warm bad, maar je moet de kuip wel zelf vol laten lopen”.

Op welke partij stemt u bij de Graafse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 687 keer gestemd.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties