Grave

Arsenaalboom in Grave krijgt speciale behandeling

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - 'Ecologisch vellen van een boom St. Elisabethstraat ongenummerd' luidde het berichtje in de krant dat de aandacht trok van de Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave. Een klein bericht met een grote impact, bleek. "Onze nieuwsgierigheid was geprikkeld en daarom zijn we op zoek gegaan naar informatie", laat de stichting weten.

"De boom waarover het gaat blijkt een van de grote eiken op de Kat van het Arsenaal te zijn. Volgens een gespecialiseerd onderzoek is gebleken dat de boom behalve veel zwammen, ook grote holtes vertoont. Met op termijn een verhoogd risico op 'windworp'. Omdat het om zo'n grote beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle boom gaat is het advies van het boominspectierapport om de methode van ecologisch vellen toe te passen. Daarbij worden dan delen van de boom verwijderd en kunnen de stam en een deel van de kruin nog een tijdje blijven. Gevaar voor de omgeving wordt daardoor minder, en een bijkomend voordeel is dat de stam met achtergebleven holtes een verblijfplaats kan worden voor bijvoorbeeld spechten en vleermuizen. Aan holle bomen is in Nederland een groot tekort. En in de ruwe wonden kunnen veel organismen gedijen. De boom heeft nu nog een uitgebreid takkenstelsel met veel gebladerte, en deze aanblik zal heel anders worden. Vergeleken bij rigoureuze kap is deze behandeling een bijdrage aan de leefomgeving van planten en dieren. Ecologisch en historisch gezien dus een meerwaarde."

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties