Grave

Vergadering in twee delen brengt nog geen oplossingen

Als stemmen staken

Door Freddy Klooté

GRAVE - Vóór de extra vergadering van de Graafse Raad van 30 januari werd bekend dat Keerpunt-voorman Ben Litjens (foto) wegens ziekte afwezig zou zijn. Normaal zou dat met een mededeling afgedaan zijn. Echter, aan de dagen voorafgaand aan deze vergadering had zich in Grave een politieke aardverschuiving voorgedaan. Zonder overleg met coalitiepartner LPG maakte het CDA bekend dat door de uitslag van de Millse volkspeiling het Graafse CDA plotseling haar eerder gedane beloften over de lopende zittingstijd, meteen teniet zou doen. En oppositiepartij zou worden. Een uiterst vreemde paniekaanval, met een lang spoor aan gevolgen. Coalitiepartner LPG was not amused en zegde het vertrouwen in de samenwerking met haar ontrouwe partner op. De oppositie zat erbij, keek ernaar en lachte blij.

De vergadering van 30 januari duurde lang, was onrustig en de vele schorsingen met groepjes raadsleden in de krochten van het stadhuis waren ook al niet bevorderlijk voor een gesmeerd lopende vergadering. Van het delen van elkaars standpunten kwam maar weinig. De loopgraven blijken nog steeds te werken. Belegen argumenten als geen financiën, geen bestuurskracht en dat soort fabels, die door uitwassen in dezen in steden als Den Haag en de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen laten zien dat grootte er niet toe doet, alsmede een verslag van de bijeenkomst met de externe accountant, waarbij ook de financiële experts van de oppositie aanwezig waren, leidde vooral bij VPGrave-leider Jacques van Geest niet tot verandering van mening. Of hij heeft bij de accountants uitleg zitten slapen, óf hij spreekt willens en wetens niet de waarheid. Iets wat hem in 2008 ook al eens overkwam bij het Wisseveld, toen hij in zijn financiële ijver de gemeente met een strop van maar liefst 10 miljoen euro opzadelde. Niet netjes om dit nog eens in herinnering te brengen? Nee, maar ik pas me snel aan aan de beledigingen die bij raadsvergaderingen als deze al bij de insprekers beginnen.

Moties
Na drie uur en drie volledige termijnen was het eindelijk zover. Er kon gestemd worden. Motie één van de oppositiepartijen stelde voor om per direct aan te sluiten bij de herindeling tot één gemeente Land van Cuijk. “Het is nu te laat om nog een opiniepeiling te houden, omdat we nu meteen mee kunnen praten over het concept herindelingsontwerp”, stond in de motie. Het ophalen van 1200 handtekeningen van boodschappen doende Gravenaren was blijkbaar, in combinatie met de tijdsdruk een voldoende reden om af te zien van een algemene volkspeiling. De stemming over de motie leverde een 7 voor en 7 tegen uitslag op. Eenzelfde uitslag was weggelegd voor motie twee, ook van de oppositiepartijen, om toch maar een inwonersraadpleging te houden. Niet zoals LPG en VVD dat op 14 mei wilden, teneinde een goede voorlichting aan de inwoners te kunnen geven, maar al op 18 maart. Door de steeds belangrijker wordende afwezigheid van Ben Litjens begon het eruit te zien dat er die avond niets beslist zou worden.

En dat klopte. Ook LPG en VVD hadden een motie. Een volksraadpleging op 14 mei. Met twee opties. Een zelfstandig Grave of een herindeling van Grave bij het Land van Cuijk. Met de nodige tijd om de burgers zorgvuldig voor te lichten. Een suggestie van uw verslaggever: Begin dan eens met volledige openheid over de financiën van Grave, zodat hier elke volgende vergadering niet weer een half uur over gesoebat moet worden. Dat ook deze derde motie in een gelijke stand van 7-7 eindigde mag inmiddels geen verbazing meer wekken.

Nieuwe poging
Amper vier werkdagen later, op 4 februari, werd een nieuwe poging gedaan om te vergaderen. Ben Litjens zou weer beter zijn, zo werd in het weekend gemeld. Dinsdagmiddag werd echter duidelijk dat Ben nog steeds ziek is. Zelfs zijn partijvoorzitter Jacques Leurs had al in geen drie dagen contact meer met hem gehad. Tijdens het spreekrecht legde Jacques Leurs uit waarom “zijn” Ben totaal anders denkt over al dan niet herindelen dan hijzelf. Iets met eigen koers varen. Geen strenge partijdiscipline. Zeg voortaan maar gewoon, Jacques, dat Ben Litjens altijd al zijn eigen koers heeft gevaren en dat altijd zal doen. Vind ik sterk.

Omdat het weer een avond van gelijke spelen ging worden, werd de vergadering tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Met algemene stemmen. Dat dan weer wel.

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-02-05 16:35:28

Beste Freddy, jouw gevoelens jegens mensen die het niet met jou eens zijn gaan een beetje op haatgevoelens lijken. Ik ken je al langer, maar had niet eerder verwacht dat je afkeer zo diepgeworteld is.
Het lijkt me niet aan je leeftijd te liggen, want ik ben zelf nog een stuk ouder dan jij en denk toch graag wat positiever.

Ravo

2020-02-05 17:11:23

Toch maar de 'Baron' van stal halen? Ja, die van 'De stad Grave en het Land van Cuijk'.

Freddy Klooté

2020-02-06 13:23:18

Beste Louis. Ik gun eenieder zijn/haar eigen mening. Met plezier zelfs. Maakt de maatschappij wat leuker. Alleen merk ik op dat fatsoensgrenzen in dit geval ver overtreden worden. Lees voor de aardigheid eens al jouw ingezonden brieven en inspreekbeurten na. Dan zul je zien, beste Louis, wie je allemaal tot op het bot hebt beledigd. Van enige positiviteit zul je niets vinden. Groeten, Freddy

Louis Sparidans

2020-02-06 19:07:27

Beste Freddy. Je reactie is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand in persoon beledigd. Ik hou dat strikt gescheiden en ik vind dat zulks ook hoort, Ik kan wél kritiek uitoefenen op het functioneren van ambtelijke functionarissen, in hun functie! Of het nu de burgemeester is, een wethouder of raadsleden.

En ik vind dat zulks ook mag. Zij staan in dienst van de gemeenschap, hebben zelf naar die functie gesolliciteerd en worden zelfs ook geheel door de samenleving betaald.

Dat is kritiek uiten met argumenten onderbouwd, in de hoop dat er op wordt gereageerd, maar zijn géénszins beledigingen. Jij moet kennelijk dat onderscheid nog leren!

Henk van der Linden

2020-02-10 14:04:49

Beste Freddy, 

Ik ken je helemaal niet , maar na het lezen van jouw artikel op de voorpagina van de laatste arenalokaal durf ik wel te stellen dat je geen goede journalist bent. Van een goede journalist mag je, Nee, moet je, onafhankelijkheid en objectiviteit kunnen verwachten, maar dat is bij jou ver te zoeken. Uiteraard heb jij ook recht op jouw persoonlijke mening, maar die mag je niet ventileren in een redactioneel artikel . In je column kan dat wel, dus leef je daar uit, als je dat zo nodig vindt. Het is jouw taak als journalist om de inwoners van Grave objectief te informeren over de gebeurtenissen in het gemeentehuis en niet om ze een mening op te leggen. Dat kan wel in bijvoorbeeld China, maar niet bij ons in Nederland. En als je dat niet kunt, kun je misschien beter een nieuwe krant oprichten,  de LPG partijkrant. 

Gegroet 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties