Grave

Op dinsdag 30 maart

Afscheid burgemeester Lex Roolvink met live talkshow en documentaire

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Op dinsdag 30 maart neemt burgemeester Lex Roolvink afscheid van de gemeente Grave. Formeel eindigt zijn ambtsperiode op 1 april. Omdat in het kader van de coronavoorschriften een afscheidsfeest met receptie niet mogelijk is, wordt op een andere, bijzondere wijze afscheid genomen van de burgervader. Peter en Jolanda Linders ontvangen Roolvink en zijn echtgenote in het Historisch Stadhuis aan de Hoofdwagt tijdens een live talkshow van 19.30 tot 21 uur. In het tv-programma blikt de burgemeester aan de hand van bestaande filmbeelden en muziekfragmenten terug op zijn ambtsperiode in Grave.

Via een live-verbinding wordt Roolvink toegesproken door onder andere plaatsvervangend raadsvoorzitter Rob Bannink en voorzitter van de burgemeesterskring Van Soest. Alles geschiedt digitaal, genodigden kijken mee via een zoomverbinding, andere belangstellenden kunnen het afscheid volgen via YouTube of Omroep Land van Cuijk.
Verenigingen, instellingen, personeel en inwoners wordt gevraagd een boodschap in tekst of gesproken woord achter te laten in een digitaal receptieboek (kudoboard). Dit is toegankelijk via http://lexroolvink.0486tv.nl/. Dit digitale receptieboek wordt na de sluitingsdatum gebundeld aangeboden aan Lex Roolvink.

Documentaire
TV-maker Peter Linders heeft samen met filmer Jim Plaum een portret gemaakt van de vertrekkende burgemeester in een half uur durende tv-documentaire. Deze wordt dezelfde avond om 22 uur worden uitgezonden op Omroep Land van Cuijk. De uitzending van de talkshow is op dinsdag 30 maart van 19.30 tot 22, met een voorprogramma vanaf 19 uur. Meer weten of in contact komen met de redactie van het programma kan via redactie@omroeplvc.nl

Ambtsperiode
Lex Roolvink (64) is sinds 22 mei 2013 burgemeester van de gemeente Grave. Per 22 mei 2019 werd hij voor een tweede ambtsperiode herbenoemd. Om gezondheidsredenen besloot hij om per 1 april het burgemeestersambt neer te leggen. Roolvink was voor Grave van grote betekenis. Naast de typische burgemeesterstaken hadden met name de domeinen cultureel erfgoed en cultuurhistorie zijn belangstelling. Onder zijn leiding werd de Generaal de Bonskazerne overgedragen aan de stichting BOEi, een stichting gericht op behoud en herbestemming van gebouwd erfgoed. Daarmee bleef dit bijzondere gebouwencomplex gespaard voor de sloophamer en krijgt het een nieuwe invulling. Door zijn inzet krijgt ook de Drie-eenheid, het ensemble van twee kloosters en een kerkje in Velp, een nieuwe toekomst op basis van een door de raad vastgesteld toekomstperspectief. Eveneens werd onder zijn verantwoordelijkheid de Cultuurhistorische waardenkaart tot stand gebracht. Belangrijk voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Grave is de totstandkoming van de Vestingvisie Grave. Deze ‘ruimtelijke blauwdruk’ kwam onder zijn verantwoordelijkheid tot stand. De visie vormt voor de komende decennia de leidraad waarlangs de ruimtelijke ontwikkeling van Grave zich zal voltrekken. Ook Roolvink een belangrijk aandeel in het weer zichtbaar maken van de Zuiderwaterlinie, een oud-Nederlands verdedigingsstelsel dat heden ten dage een toeristische rol vervult. Samen met het toenmalige college is het hem gelukt de vastgelopen onderhandelingen met de eigenaar van het industrieterrein Wisseveld vlot te trekken, waarvan de resultaten inmiddels zichtbaar zijn. Tot slot lukte het de gemeente Grave, onder de voortvarende aanpak van Roolvink, het voormalige Visioterrein te verwerven. Onder het motto 'de grond van de buurman is maar een keer te koop' lukte het hem na grote inspanningen dit terrein voor de gemeente te verwerven. Daarmee is de gemeentelijke zeggenschap over dit enorme gebied voor de toekomst veiliggesteld.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties