Grave

Begroting in Graafse raad behandeld

'Achter die getallen staan mensen'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Het was afgelopen dinsdag een van de belangrijkste vergaderingen van het Graafse politieke jaar. De begroting van 2019-2022. Met de begroting van volgend jaar in het bijzonder. Een avond vol cijfers en bedragen, want er moest bezuinigd worden en naar mogelijkheden gezocht om de gaten te dichten. De laatste jaren is er in Grave behoorlijk aan de weg getimmerd. Timmeren kost geld. Dus het tekort op de begroting voor 2019 was niet eens een verrassing. Het was wel ongeveer 1.2 miljoen. Het college had 56 mogelijke bezuinigingspunten uitgezocht. Daarover is de afgelopen maanden al een aantal keer gesproken. Dinsdagavond moesten er spijkers met koppen geslagen worden.

Wethouder Rick Joosten.

Er was afgesproken om er niet nog eens algemene beschouwingen van te maken, maar over de ombuigingsvoorstellen te debatteren. En dat lukte. Met respect voor elkaars mening. Met soms stemmingen die ook binnen partijen een wisselende uitkomst gaven. Politiek zoals het bedoeld is.

Roland Eijbersen (CDA) mocht het spits afbijten. Hij vond het nodig dat er in het meerjarenplan uiteindelijk een sluitende begroting was. Mooi was zijn uitspraak over al die getallen: “Achter die getallen staan mensen”. Daarom ook: “Mensen die het moeilijk hebben moeten we ontzien. Niet bezuinigen op de minima”. Op tafel lagen inmiddels een flink aantal moties en amendementen. Plus de 56 ombuigingsmogelijkheden. Jacques van Geest (VPGrave): “Grave staat er beroerd voor. De redelijke reserves zijn binnen enkele jaren verdreven. Die reservepositie zegt niet veel. Belangrijk is het om zicht te hebben op de uitgaven en inkomsten op langere termijn”. Ook Hennie Bongers (Liberaal LandvanCuijk) was niet tevreden: “Het College moet met een sluitende begroting komen. Is niet gepresenteerd. Je kunt dan de reserves gebruiken of gaan snijden in de uitgaven”. Hij had het over trucjes: “Het risico in het Sociaal Domein is ongeveer een half miljoen. Dat wordt niet in de begroting opgenomen. We zien geen evenwichtige begroting”.

Rob Bannink (VVD) vond het vreemd dat Hennie Bongers niet instemde met de begroting maar wel met bezuinigingen uit de lijst van 56 aankomt. De bijdrage van Edwin van Kraaij(LPG) kwam als een donderslag bij heldere hemel de raadzaal binnen. Daarom is elders in deze krant zijn betoog integraal afgedrukt. Boudewijn Schaveling (D66) was ziek en dat was ook aan zijn inbreng en antwoorden te merken. “Visie ontbreekt. De boekhouder regeert. Te operationeel”. Het ontlokte Astrid Bannink (LPG) de vraag waar hij dan mee kwam: “Wat is uw visie dan?”

En zo ging de bal heen en weer. In een goede sfeer. Met respect.
De wethouders reageerden op de vragen, de tweede ronde gaf een beeld van wat men niet wegbezuinigd wilde zien (bibliotheekwerk, cultuurvisie en representatie College), waarna, het was al laat, kon worden gestemd. De voorgestelde geamendeerde begroting haalde het met 10-3. Wethouder van financiën Rick Joosten kan aan de slag. 2019 staat in de steigers. Het is nu zaak om het fatsoenlijk af te bouwen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties