Gemeenten Noordoost-Brabant werken aan ‘schone en gezonde regio’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Het Rijk vraagt regio’s om uiterlijk 1 juni een concept bod in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) in te dienen. Ook de regio Noordoost-Brabant heeft hier de afgelopen periode aan gewerkt. In het concept bod is opgenomen hoeveel schone energie Noordoost-Brabant gaat opwekken om daarmee aan de toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen. Het is een regionale opgave, waarbij wordt gekozen voor een lokale resultaatverplichting per gemeente. Noordoost-Brabant draagt 4,3 procent bij (1,5 TWh) aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan 30 regio’s in Nederland gevraagd een bod te doen hoe en waar ze energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. De RES geeft antwoord op de vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vormgeven aan de taakstelling van 49% CO2 reductie uit de landelijke doelstellingen.

Duurzame energie
Het leven op aarde verandert. We zijn met meer mensen, wonen op meer plekken, er is minder regenwoud, meer stikstof en de oceanen worden steeds zuurder. De temperatuur op aarde blijft stijgen. “Met de RES werken we in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is”, laten de gemeenten in Noordoost-Brabant in een gezamenlijk persbericht weten. “Met nieuwe economische en sociale kansen. De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.”

Besluitvorming en vervolg
Vanaf maart wordt de concept-RES behandeld in de dagelijks besturen en gemeenteraden binnen de regio. “Daarna gaan we met elkaar het concept verder uitwerken tot een definitief bod, de RES 1.0. Deze moet op 1 maart 2021 bij het Rijk ingediend zijn. Elke twee jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd, waarmee we gezamenlijk blijven reageren op veranderingen en technologische ontwikkelingen.”

|Doorsturen

gecensureerd persoon

2020-03-13 19:46:51

Waarom censuur?

Doet mij 100% vertrouwen kwijt raken.

In Schaijk zijn opvallend veel kankergevallen en die negeert iedereen. Heeft met hout stoken te maken.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties