Jaarrekening 2020 van Jeugdbescherming Brabant toont fors tekort

'Er moet echt iets gebeuren; de jeugd heeft het recht om meteen geholpen te worden'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Onlangs publiceerd Jeugdbescherming Brabant het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Onderaan de streep: een tekort van drie miljoen euro en  een te laag weerstandsvermogen. Bestuurder Jeugdbescherming Brabant Rinda  en Besten: “Het is nooit leuk om het jaar af te sluiten met zo’n groot tekort, maar  et toont wel aan hoe groot de nood in de jeugdzorg is, en dus ook bij onze organisatie.”

En die nood is zeker hoog. 2020 kenmerkte zich in heel jeugdzorgland door onvoldoende (passend) zorgaanbod, wachtlijsten en een krappe arbeidsmarkt,  waardoor gekwalificeerde professionals schaars zijn. Daar hebben alle  organisaties binnen de jeugdzorg last van. “Dit moeten we met z’n allen niet  willen, want de jeugd heeft het recht om meteen geholpen te worden” zegt Den Besten.

'Geen faire tarieven'
Jeugdbescherming Brabant ontvangt al jaren geen faire tarieven voor het werk dat zij doet. De tarieven zijn lager dan bij andere jeugdbeschermingsorganisaties. Ook de gemeenten hebben veel last gehad van  de bezuinigingen die gepaard gingen met de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. De situatie is op dit moment in het stadium beland  dat de Jeugdautoriteit bemiddelt tussen de jeugdzorgregio’s (gemeenten) en  Jeugdbescherming Brabant. Den Besten: “Ik zie soms in de media berichten dat  het financieel best oké gaat met jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland. En dat we niet voldoende inzet tonen om problemen op te lossen. Maar niets is minder waar. We hebben de afgelopen jaren diverse huurcontracten opgezegd  panden afgestoten), twee ontslagrondes gehad en verzuim en verloop aangepakt, zodat wij onze cliënten tijdig kunnen blijven helpen.

IC van de Jeugdzorg
De financiële middelen verminderen jaarlijks bij bijna alle gecertificeerde instellingen. Den Besten: “Met geld alléén zijn we er niet; wij willen ook  structurele veranderingen realiseren in het jeugdzorgstelsel; er samen met de  lokale buurt- en wijkteams eerder bij zijn, personeelstekorten oplossen,  administratie verminderen, veel meer tijd hebben voor onze cliënten, minder wacht- en doorlooptijden en bovenregionale of zelfs landelijke afspraken.

Jeugdzorg Nederland stelt dat de tarieven 25% omhoog moeten om dat te  bereiken. Ik steun dat, wij zijn de IC van de Jeugdzorg, en hebben allemaal  roblemen.”

Samenwerken
Den Besten: “De financiën en het jeugdzorgstelsel aanpakken kun je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. We zijn allemaal van elkaar afhankelijk: het rijk,  de gemeenten, jeugdbeschermingsorganisaties, jeugdhulpaanbieders, de Raad  voor de Kinderbescherming etcetera. We hopen dat het Rijk de gemeenten beter  gaat compenseren voor hun tekorten. Ook hopen wij dat we na het  bemiddelingstraject met de Jeugdautoriteit, weer kunnen kijken naar de  toekomst. Wij willen de bladzijde omslaan en samen met onze partners kijken  naar een sterk Jeugdbescherming Brabant. Zodat we uiteindelijk kunnen doen  waarvoor wij op aarde zijn: onze cliënten, de kinderen en jeugdigen, goede en snelle hulp bieden. Want zij verdienen dit.”

Oproep
Rinda heeft nog wel een oproep richting politiek Den Haag: “Vrije marktwerking in de jeugdbescherming is niet efficiënt en komt niet ten goede  van kwetsbare kinderen. Stel een landelijk (gezins)tarief op. Maak voor  specialistische jeugdhulp bovenregionale of landelijke afspraken.”

|Doorsturen

Ronald van Engelen

2021-06-08 23:08:38

Inderdaad Rinda den Besten, maar vergeet stap 0 niet. Maak een eind aan de langdurige praktijk van illegale werkinstructies bij uw eigen Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Brabant Noordoost, ga de dialoog aan (indien nog mogelijk) met de gezinsvoogden die al te enthousiast tekeer gingen, en met gedupeerde ouders. Kortom, ruim de tot 1 april jl opgelopen schade op! Door (parallel daaraan) wel volgens geldende wetten en professionele kaders te gaan werken en er op toe te zien dat uw leidinggevenden en werknemers dat ook daadwerkelijk gaan doen en hen daartoe te inspireren en motiveren, wint uw betoog enorm aan kracht, aangezien dan pas de werkelijke (financiele) situatie aan het licht kan en zal komen. Dat zou u (en uw medewerkers) bovendien dwingen tot veel strakkere selectie aan de poort en veel minder of geen kansloze bemoeienis met #vechtscheidingen en daarmee van kansloze maatregelen zoals #OTS, #UHP en schriftelijke aanwijzingen ic verslinding van geluk en geld. Eis van uw ketenpartners van politie, gemeenten tot en met Raad voor de Kinderbescherming dezelfde scherpe focus. Brabant zal u dankbaar zijn! Wij in elk geval ook.

(Tevens gepost op Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6808018466512130050?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A6808018466512130050%2C6808114606637121538%29)

Louis Sparidans

2021-06-09 12:48:15


Ik schrik van de reactie van Ronald van Engelen. Er zou dus meer aan de hand zijn, dan alleen een financieel probleem. Wil jij ook nader onderzoek daarnaar instellen, Sergio?

Ronald van Engelen

2021-06-15 09:21:43

Klopt Louis.

Op 1 april jl is Rene Meuwissen met pensioen gegaan. Hij gold als nationale topper in Jeugdbescherming, en zat onder meer in het bestuur van de werkgeversclub Jeugdzorg Nederland.

In de RvT van JBB (=het bestuur van de gelijknamige GI en beide Veilig Thuis merken) zit sinds medio 2018 een topambtenaar van het OM in Den Haag die tevens voorzitter van de nationale klachtencie van de politie is. In diezelfde periode begon Heleen Rutgers als Hoofdofficier in Den Bosch.

Dit allemaal na een bekentenis in april 2018 van diverse malversaties door een rechercheur van politie eenheid Oost-Brabant. Om met valsheid in geschrifte een VT-melding en aangifte te verdonkeremanen en te vervangen door een fictieve door de fraudeurs als vriendendienst bedachte casus. Dat betroffen toen slechts 2 corrupte individuen, dus een VT-teamleider van JBB en zedenrechercheur van politie eenheid OB. De klachtenfunctionaris van de integriteitsafdeling van politie eenheid OB kreeg na de bekentenis (waarvan zij getuige was) een "functie elders" bij de nationale klachtencie, de club dus van het JBB RvT-lid.

Intussen maakten HOvJ en burgemeesters, met name Buijs van Oss, van het zgn. 'Zorg- en Veiligheidshuis' een strategisch speerpunt. De directeur daarvan is een jonge vrouw met dezelfde achternaam als het JBB RvT lid. Betreffende "oude" (maar niet bestreden) casus van verdonkermaning kwam in nov 2019 door een niet-corrupte wijkagent en OvJ daar op tafel. Daarop legden een senior veiligheidsambtenaar van Oss (ook nauw betrokken bij den Dekker; zoek in het Neckerrapport op SKO en briefadres) en een wijkagent, die beiden meeschrijven aan het Veiligheidsbeleid van Oss en het jaarplan van OM arrrondissementsparket OB, beiden en gelijktijdig (6 nov) valse verklaringen af aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad is net als politie, OM, ZVH en Veiligheeidsregio Oost-Brabant (waar Buijs toe behoort) tevens uitvoeringsorganisatie van MinVenJ. Die wastte het vervalste dossier om een kinderbeschermingsmaatregel te verkrijgen wit, om zo de (formele) verantwoordelijkheid voor betreffend minderjarig kind uit Oss te kunnen verplaatsen van gemeente naar JBB (familierechter toetsen slechts marginaal, zoals de bestuursrechter in de toeslagenaffaire).

Aldus geschiedde tegen de achtergrond van de volstrekte crisis van het Sociaal Domein in Oss, en de klaarblijkelijk heersende corruptie bij het regionale Veiligheidsdomein. Vandaar dat Necker, dat Buijs in 2019 samen met Binnenlands Bestuur verkoos tot "Beste lokale bestuurder" tweemaal werd ingehuurd voor twee fatale drama's die gelijktijdig liepen; dus de omstandigheden die zouden leiden tot de moord op Rik van de Rakt (18) waarbij Oss niet de door Bernheze verzochte (nodige) ondersteuning en GGZ-hulp verstrekte aan vluchteling/statsuhouder Abdallah (toen 25) uit Soedan, waarop die (na 13 maanden rondgezworven te hebben) een willekeurig iemand in Oss doodstak; Rik. Waarop overigens Ankie Broekers Knol de nadien opgelegde strafzaak "verprutste" waardoor hij tevens niet de (nu) benodigde TBS kreeg, maar in die toestand op het vliegtuig zou worden gezet.

Al na een maand (op 23 juni 20) was Necker klaar met "onderzoek" naar deze toch uiterst complexe administratieve brij: Buijs trof geen blaam. Een maand later stak den Dekker zich in brand op de stoep van het gemeentehuis als uiterst duidelijke  "boodschap": hij was Buijs "strontzat". Waarop men een list moest bedenken om Buijs buiten schot te houden, en dus niet zij, maar de Raad in november 20 instemde met de tweede inkoopfraude dat jaar met Necker, die nu --na moordonderzoek mei/jun '20-- nog minder "onafhankelijk" was van onderzoekssubject "Beste bestuurder" Buijs. Nu duurde het "onderzoek" geen 40 dgn (dan zou het wel ruimschoots voor de aanstaande TK-verkiezing klaar zijn) maar 200. Met natuurlijk  hetzelfde (immers bij Necker bestelde) resultaat: Buijs treft geen blaam.

Alleen al de JBB-fraude en het onder de pet houden daarvan heeft gemeente/JBB/politie tonnen gekost. Datzelfde geldt (dan weer zonder JBB) voor de aanpak van Arie en Abdallah, en met name ook weer het verhullen achteraf. Bovendien zijn (ook) daar alle "ketenpartners" betrokken; Brabant Wonen, GGZ OB, ONS Welzijn, etc etc. De voor dit geblunder en van de corrupte overup naderhand die men bij die clubs heeft moeten maken, zij mi niet onderzocht.  

Wie de waarheid spreekt hoeft niets te onthouden.

Als je dat niet doet, en je moet je leugens afstemmen met allerlei "ketenpartners", dan is er sprake van een logaritmische kostenontwikkeling.

Aldus lijkt den Besten als topper afkomstig van PO-Raad, de werkgeversclub van primair onderwijs (louter) ingehuurd voor de mediacampagne om (dat deel van) deze geluk- en geldverslindende angstcultuur in zowel de sociale- als veiligheidsdomeinen te verhullen en te vervangen door angstbeelden van niet geholpen kindertjes die geslagen (en seksueel misbruikt) worden. Een uiterst krachtig frame zo weten we uit het verleden (zie Clarijs 2012). 

Afgelopen zondag zat ze samen met Buijs bij KRAAK van Omroep Brabant. 

Groet, Ronald  

Louis Sparidans

2021-06-15 11:27:50


Bedankt Ronald. Prima dat je wat achtergrondinformatie geeft.

Waar personen in het openbaar bestuur zélf aanleiding geven tot discussie, is dat m.i. ook altijd verantwoord. En er is ook ruimte voor reacties.

Ik begrijp dat Rinda den Besten pas sinds een paar maanden de nieuwe bestuurder is. Hopelijk zorgt zij voor beter vaarwater.

Het belang van de kinderen moet steeds voorop staan! Het lijkt een ‘open deur’ maar kan niet genoeg benadrukt worden.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties