BiblioPlus en gemeenten verlengen samenwerkingsovereenkomst tot eind 2024

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - BiblioPlus kan in de aankomende jaren doorbouwen op de ingeslagen weg. De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot eind 2024 met de bibliotheekorganisatie ondertekend. Hiermee kan de bieb haar positie als laagdrempelig podium voor kennisdeling en ontmoeting verder gaan versterken. In de financiering blijven de huidige kaders gelden, dus zonder bezuinigingen, inclusief de financiering van de Bibliotheek op School en de Taalhuizen.

Cyril Crutz (links) en wethouder Theo Lemmen ondertekenen de overeenkomst.

BiblioPlus is positief over het vertrouwen dat spreekt uit deze nieuwe overeenkomst. “Vanaf 2017 heben we op een ondernemende wijze de basis kunnen leggen voor onze verbrede maatschappelijke rol”, vertelt directeur-bestuurder Cyril Crutz . “De bibliotheek heeft inmiddels een aansprekend aanbod aan workshops en activiteiten, die we samen met diverse partners organiseren. Hierdoor maken steeds meer mensen gebruik van de Bibliotheek voor bijvoorbeeld een taaltraining, uitleg over Digi-D of komen ze bij elkaar om kennis te delen”.

Bibliotheek als vraagbaak
De koers van de Bibliotheek sluit aan bij de visie die de samenwerkende gemeenten op het bibliotheekwerk hebben. “De snelle digitalisering van de samenleving vraagt veel aanpassingsvermogen van mensen. Het is belangrijk dat we inwoners een plek bieden waar ze terecht kunnen voor vragen”, zegt wethouder Theo Lemmen, voorzitter van het bestuurlijk overleg over de Bibliotheek. “Het is mooi om te zien hoe BiblioPlus zich deze rol eigen heeft gemaakt en zo veel mogelijk de samenwerking op zoekt met andere organisaties. Daarnaast zien we het belang van voldoende leesvaardigheid alleen maar toenemen”.

Ontdekkrant
In de eerste week van september valt bij alle huishoudens in de regio éénmalig de ‘Ontdekkrant’ van BiblioPlus op de deurmat. In deze krant wordt als aftrap van de nieuwe beleidsperiode op een feestelijke wijze getoond wat je als inwoner in de ‘Bibliotheek van Nu’ allemaal kunt doen. Cyril Crutz hierover: “Vaak zijn mensen positief verrast als ze voor het eerst een activiteit of een workshop in de Bibliotheek bijwonen. We willen bij de start van de nieuwe beleidsperiode nog eens breed uitdragen dat de bibliotheek ook voor jou interessant kan zijn. Voor de collectie, om iets te leren, of om je eigen kennis en inspiratie te delen met anderen”.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties