Provincie Noord-Brabant investeert in cultureel talent

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

BRABANT - De provincie Noord-Brabant investeert tot 2020 drie miljoen euro in talentontwikkeling, via de TalentenHub. De bijbehorende regeling is sinds maandag 15 januari opengesteld. De TalentHub wordt gestart omdat talenten cruciaal zijn voor de duurzame ontwikkeling, de vernieuwing en de bevordering van kunst en cultuur, maar ook voor andere sectoren en domeinen zoals zorg, welzijn en wetenschap.

Talenten zorgen voor een bloeiend kunstzinnig, cultureel en economisch klimaat. Investeren in talenten draagt bij aan de kwaliteit van het leven van de Brabanders, het woon- en werkklimaat en het, versterkt het imago en de kwaliteit van kunst- en culturele sector, de provincie en de steden. Op korte termijn wordt aan Provinciale Staten een voorstel voorgelegd voor nog een miljoen extra voor de TalentHub, zodat tot 2020 vier miljoen beschikbaar is.

Alternatief
Toen enige jaren geleden de rijksbrijdrage voor productiehuizen wegviel, gingen de provincie, Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) en het culturele veld op zoek naar een eigentijds initiatief. Dat is gevonden in de TalentHub. Binnen deze werkwijze staat het talent centraal. Om deze persoon (of dit gezelschap) heen, wordt een netwerk gevormd met daarin vertegenwoordigers uit artistieke, zakelijke en productionele hoek. De TalentHub is zelf verantwoordelijk voor het vinden en scouten van talent, en het ontwikkelen en coachen ervan.
"We omringen onze talenten met onder meer makers, podia, evenementen en producenten, maar ook met anders disciplines zoals het onderwijs en bedrijfsleven", vertelt gedeputeerde Henri Swinkels van Leefbaarheid en Cultuur. "Juist door deze brede samenwerking, de ‘Hub’, is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het talent. Ieder stelt zijn kennis, faciliteiten, netwerk en productiemiddelen ter beschikking voor de geselecteerde talenten. Voor de gezamenlijke ondersteuning op basis van een op maat gemaakt ontwikkelplan kan met deze regeling subsidie worden aangevraagd. Zo werken we actief mee aan een nieuwe generatie cultuurmakers, die creatief én ondernemend zijn."

Grote interesse
TalentHub Brabant 2017-2020 is ontwikkeld door de provincie, het culturele veld en bkkc, dat het overkoepelende programma coördineert en een inhoudelijke adviestaak heeft binnen de regeling. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de landelijke fondsen volgen het programma TalentHub Brabant met grote interesse. Die landelijke waardering blijkt ook uit de toekenning van het Fonds Podiumkunsten voor PLAN Talentontwikkeling Brabant, een samenwerkingsverband dat al wat langer als TalentHub functioneert.

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.brabant.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties