Oss wil meewerken aan groot zonneveld bij Paalgraven

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

OSS - Het Oss college van B en W heeft besloten om de vergunningverlening voor zonnepark De Mun op te starten. Het zonnepark ligt tussen de Munlaan en bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss. Het zonneveld heeft een oppervlakte van 6,5 hectare (ongeveer dertien voetbalvelden) en levert groene stroom voor om en nabij tweeduizend woningen. Eerder stemde de gemeenteraad al in om de vergunningverlening voor dit plan nader uit te werken.

Wethouder Johan van der Schoot: "Hiermee zetten we de volgende stap voor de invulling van onze ambitie om in 2050 energieneutraal te worden zoals het Rijk van ons verlangt. Dit past in het streven van de gemeenteraad om in 2030 te voldoen aan ons deel van de energie-opgave. In de uitwerking komen onze visie op inpassing in het landschap en financieel profijt voor de gemeenschap terug."

Passend in landschap
Het gebied vormt de overgang tussen het bedrijventerrein Vorstengrafdonk en de kern Oss. "We vinden het belangrijk dat het plan goed past in het landschap", stelt Van der Schoot. "De zonnepanelen komen op een deel van het gebied te liggen. Van de bijna elf hectare wordt zo'n 6,5 hectare gebruikt voor de zonnepanelen. Deze zonnepanelen komen ver uit elkaar te staan. Hierdoor valt er veel licht, lucht en water tussen de panelen door. In het plan is ruimte voor biodiversiteit en natuurontwikkeling. Er komen hagen, houtsingels, een poel en een struinpad. Op deze manier voorkomen we dat er een beeld van een massaal zonneveld ontstaat. Ook wordt het zonneveld onderdeel van het wandelnetwerk in de buurt."

Reacties gemeenschap
Het plan is op diverse manieren besproken met buurtbewoners via een omgevingsdialoog. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het plan zoals een knip in het panelenveld zodat het kleinschaliger over komt. Ook is het wandelpad vanaf de Munlaan komen te vervallen. Niet alle omwonenden zijn blij met het zonneveld. Dat hebben zij eerder kenbaar gemaakt, ook aan de gemeenteraad.
Er zijn verschillende participatiemogelijkheden voor de gemeenschap. Zo kunnen buurtbewoners korting krijgen op de stroomprijs. Inwoners van de gemeente Oss kunnen door middel van een obligatieregeling deelnemen in het plan. Hierop krijgen ze een aantrekkelijke rente. Het park levert op basis van de hoeveelheid opgewekte stroom een bijdrage aan het gemeentelijke duurzaamheidsfonds.

Hoe nu verder?
Voor Zonnepark De Mun wordt de procedure voor vergunningverlening opgestart. Eind juli maakt de gemeente bekend wanneer de vergunningaanvraag ter inzage ligt. Daar kan iedereen dan een zienswijze op indienen. Ook bieden ze het plan voor goedkeuring aan bij andere overheidspartijen zoals provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas. De zienswijzen worden opgenomen in een concept-vergunning, die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Bij de vaststelling van de nota grootschalige opwekking van zonne-energie in Oss is afgesproken dat de gemeenteraad het laatste woord heeft of de vergunning wordt verleend. Daarna kan het college van B en W de vergunning definitief maken.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties