Ingezonden

OPINIE: Het klimaat

Door Harry van Tiel van Lijst Zeeland

Het klimaat. Iedereen heeft er thans mee te maken. Als Lijst Zeeland willen we hier wat uitgebreider op ingaan. 
1. We hebben het Klimaat-akkoord van Parijs wat moet leiden tot een forse terugdringing van de CO2 uitstoot;
2. We hebben het Programma-akkoord Stikstof (PAS), wat regels stelt aan de uitstoot van stikstof;
3. We hebben de ministeriële voorschriften inzake Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).

1.Het Klimaat-akkoord van Parijs
Het Klimaat-akkoord van Parijs heeft tot gevolg dat de regering het land in 30 regio’s heeft ingedeeld. Zo is Landerd onder meer met Uden en Oss ingedeeld in een regio. Deze regio moet een voorstel doen aan het Rijk tot terugdringing van CO2 uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van het peiljaar 1990(!) een welhaast onmogelijke opgave. Alleen met draconische maatregelen haalbaar.
De raadsleden van de betrokken gemeenten zijn al enkele malen op het gemeentehuis van Oss bij elkaar geweest om een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen voor deze regio. Daarin dient de regio aan te geven wat zij tot 2030 gaat doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Bijv. windmolens in de polder ten noorden van Oss. In Zeeland kan dat niet vanwege de vliegbasis Volkel.
Andere mogelijkheden zijn: hele wijken van het gas af, warmtepomp en zonnepanelen in en op de huizen, dit op kosten van de burger. In het buitenland, zoals in Duitsland, wordt er juist (meer) overgeschakeld op het milieuvriendelijke aardgas. De energie-centrales blijken te draaien op bio-massa. Dit geeft veel meer CO2 uitstoot dan aardgas en zelfs meer, als we de berichtgeving moeten geloven, dan steenkool.

2. Programma-akkoord Stikstof (PAS)
Het Programma-akkoord Stikstof (PAS) regelt dat er bij allerlei activiteiten die tot uitstoot van stikstof leiden, er compensatie dient plaats te vinden ten behoeve van een schonere lucht. De Raad van State accepteert in zijn uitspraken niet langer een compensatie op papier in de toekomst, maar eist meteen concreet compensatie-maatregelen bij elke nieuwe activiteit waarbij stikstof vrij komt. Dit op basis van Europese regels. Gevolg is dat grote projecten zoals woning- en wegenbouw stil komen te liggen.

3. De voorschriften inzake Poly- en perfluoralkystoffen (PFAS)
PFAS is een groep van ruim zesduizend chemische stoffen die met name de grond vervuilen. De PFAS-stoffen zitten in verf, pannen, kleding, zonne-creme etc. Ineens is dit op de agenda en heeft het ministerie strenge voorschriften afgekondigd. Bijna alle grond is nu ineens vervuild in zodanige mate dat die niet mag worden verplaatst, tenzij naar een installatie die de grond weer schoon maakt. Gevolg is onder meer dat grote projecten in de weg- en waterbouw stil komen te liggen.

Visie van Lijst Zeeland
Als we al die voorschriften nu eens in samenhang beschouwen, dan lijkt alsof alles tot stilstand zal komen omdat we plotseling niet meer voldoen aan de normen voor een beter klimaat. De druk van boeren, grondverzetbedrijven, aannemers in de woningbouw etc. neemt terecht met de dag toe. Waar is de zure regen gebleven? Voor de PFAS heeft het Kabinet het RIVM gevraagd met meer soepele normen te komen die toch veilig zijn, opdat we weer verder kunnen met de nu stilgelegde projecten. Dat zal de boeren terecht extra motiveren om ook de normen voor de stikstof-uitstoot door het RIVM te laten aanpassen in meer soepele regels!
Lijst Zeeland pleit ervoor om uit te gaan van wat er nu is en geleidelijk aan tot een beter klimaat te komen op de drie deelterreinen, te beginnen met 2% per jaar.
Door innovatie en betere technieken kan dat. Daardoor blijft de economie draaien en maken bedrijven winst, waardoor zij geld hebben om te investeren in klimaatmaatregelen. Een halvering van de vee-stapel (vermindering van stikstof) kan eenvoudig weg niet, dat is bedrijven de nek om draaien.
Ook de burgers zijn gebaat bij de weg der geleidelijkheid. Dan behouden we werkgelegenheid en als we werk en inkomen hebben kunnen we onze warmtepomp, muur-isolatie en zonnepanelen betalen.
Thans is er nationaal veel weerstand uit de bedreigde sectoren en wellicht als u dit leest is er hopelijk een zodanige aanpassing op de diverse beleidsterreinen, dat Nederland en dus ook wij in de regio, weer verder kunnen met al onze projecten.

Harry van Tiel
Raadslid Lijst Zeeland

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties