Ondersteuning aan jeugd dichtbij en makkelijker maken

Nieuwe inkoopvoorstellen voor jeugdhulp in Noordoost-Brabant

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - In Noordoost-Brabant organiseren zestien gemeenten samen de inkoop van jeugdhulp. De regionale samenwerking is afgelopen zomer geëvalueerd. De verbeterpunten zijn verwerkt in nieuwe voorstellen om hiermee inwoners nog beter te kunnen helpen. Het doel is dat iedereen die hulp nodig heeft, op een makkelijker manier een beroep kan doen op geschikte ondersteuning. Onnodige bureaucratie dient voorkomen te worden. De hulp moet dichtbij te halen zijn en de administratie eenvoudig.

Met de nieuwe regeling voor jeugdhulp ontstaat meer ruimte voor lokaal maatwerk. De gemeenten kijken daarin wat nodig is om tot betere hulp en samenwerking te komen voor inwoners. Zo willen ze meer samenhang aanbrengen tussen het lokale welzijnswerk en nieuwe ideeën van bewoners en de regionaal ingekochte specialistische hulp.
Voor hulp in de thuissituatie maken ze ruimte voor meer aanbieders, die natuurlijk wel aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Aanbieders kunnen gedurende het jaar toetreden als inwoners door hen geholpen kunnen worden. Zware vormen van jeugdhulp, zoals gezinshuizen, kopen ze in bij een beperkt aantal aanbieders. Beschikbaarheid is hier een belangrijk criterium.

Samen blijven inkopen
De zestien colleges in Noordoost-Brabant leggen de nieuwe regelingen voor aan de gemeenteraden. Besluitvorming hierover wordt uiterlijk 1 maart verwacht. De gemeenten hebben 's-Hertogenbosch gevraagd om de regionale inkoop voor alle gemeenten te organiseren.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties