Brief aan Rijksmuseum succesvol gepost

Landsadvocaat en schout zetten eerste stap in actie ‘Terug met dat zwaard!’

Door Theo van Duren

OSS - Het Vorstenzwaard moet terug naar Oss. Dat is de inzet van de schout van Oss. Samen met de door hem benoemde landsadvocaat Loe van Erp is zaterdag de eerste stap gezet. Met de inzet van oproepfanfare ‘Sint Victor en de pony’, het Groot Oproepkoor en al het rollend materieel onderstreepte de Landsraad het belang van de actie.

In een juridische brief aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden eist Van Erp in niet mis te verstane bewoordingen teruggave van het door de Hollanders geroofde zwaard:

“Het meenemen van de situla en het zwaard wordt door de Landsraad van de Vrijstaat opgevat als de zoveelste wederrechtelijke toe-eigening door de Hollanders van voorwerpen van waarde die toebehoren aan de Brabanders. Over de roof van gas in Groningen en kolen in Limburg zullen we het maar niet hebben.”

In het slot van de brief maakt Van Erp duidelijk dat de ogenschijnlijk luchtige actie terdege serieus moet worden genomen:

“Het is de Landsraad van de Vrijstaat dan ook ernst. Wat er ook zij van de kille juridische aspecten van de zaak, het verdient erkenning dat in moreel opzicht archeologische vondsten bij voorkeur (overwegend) thuishoren in het gebied waarin zij zijn aangetroffen. Uiteraard indien het beheer voldoet aan de door de minister van OCW in redelijkheid te stellen eisen. De situla en het zwaard dienen dan ook voor het publiek toegankelijk te zijn als deel van de collectie van ons Nationaal Museum Jan Cunen te Oss.

Voor de goede orde wijs ik er nog op dat deze brief in geschreven in de speelse sfeer van de Vrijstaat Land van Ravenstein. Dat mag echter aan ons serieuze oogmerk geen afbreuk doen. Eventuele volgende stappen zullen dan minder ludiek van aard zijn.”

Ai ai, dat wordt bibberen in Leiden.

Theo van Duren
Chef Staatspersbureau

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties