Kansenverschil tussen inwoners in Brabant heeft aandacht nodig

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - De helft van de volwassenen in Noord-Brabant heeft overgewicht, een zorgwekkend cijfer, zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. Reden waarom de Brabantse GGD’en en gemeenten adviseren om, in lijn met het nationaal preventieakkoord, stevig in te blijven zetten op  het terugdringen van overgewicht in alle leeftijdsgroepen. Hierbij onderstrepen de GGD’en ook het belang voor aandacht voor inwoners met een groter risico op een gezondheidsachterstand.

Waar de helft van alle volwassen Brabanders te maken heeft met overgewicht is dat bij 65- tot en met 74-jarigen zelfs drie op de vijf mensen. Ondanks dat dit aandeel redelijk hetzelfde blijft de laatste jaren, is het een zorgwekkend cijfer. Ook met oog op de coronacrisis: op de IC liggen sinds het begin van de crisis vooral veel mensen met overgewicht. Een van de manieren om overgewicht tegen te gaan is bewegen. Slechts de helft van de volwassen inwoners in Noord-Brabant voldoet aan de gestelde beweegrichtlijnen van ten minste 2,5 uur per week matig intensieve inspanning en ten minste twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. Het is belangrijk voor gemeenten om te weten of inwoners vinden dat hun buurt uitnodigt tot bewegen. Tussen en binnen gemeenten zijn grote verschillen in de beleving van de woonomgeving. Door de coronacrisis is iedereen veel meer op hun eigen buurt aangewezen. De omgevingswet biedt gemeenten mogelijkheden om dit aan te pakken.

Minder alcohol
Een ander item uit het nationaal preventieakkoord is het gebruik van alcohol. Twee van de vijf 18-plussers drinkt niet of maximaal één glas per dag, zoals de alcoholnorm van de Gezondheidsraad adviseert. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2016, dus dat is positief. Zowel het aandeel ‘gewoontedrinkers’ als het aandeel ‘gelegenheidsdrinkers’ is gedaald ten opzichte van 2016. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat tijdens de coronamaatregelen het drinkgedrag van mensen mogelijk slechts tijdelijk is veranderd.

Gelijke kansen
De Gezondheidsmonitor levert een enorme hoeveelheid data op, met grote verschillen tussen gemeenten. Wat in elke gemeente wordt teruggezien is het verschil tussen inwonersgroepen. Mensen met een lagere opleiding, lager inkomen en/of een niet-westerse migratieachtergrond scoren op (bijna) alle gezondheidsthema’s minder goed dan de rest van de inwoners. Het advies van de Brabantse GGD’en is daarom ook om specifieker in te zetten op deze groepen.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties