Ingezonden

INGEZONDEN: Scheiden doet lijden

Door Jules Iding

Het gemeentebestuur van Oss heeft definitieve afscheid genomen van de samenwerking in de Maashorst. Oss kiest ervoor om als vrijgezel verder te gaan. Dat kan maar of dat een verstandige keuze is, is nog maar de vraag. Naar mijn mening is er sprake van ecologische en maatschappelijke isolatie, die beiden niet bevorderlijk zijn voor een duurzame ontwikkeling van onze gemeente.

De Maashorst inclusief Herperduin is onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant. Een groot samenhangend stelsel van verbonden of nog te verbinden natuurgebieden in onze provincie. Het idee daarachter is dat de biodiversiteit in deze robuuste structuur het beste in stand gehouden en ontwikkeld kan worden. Goed voor de natuur dus. Essentiële onderdelen van het natuurnetwerk zijn de wildviaducten over de auto(snel)wegen, die de natuurgebieden doorsnijden. Mede dank zij de 25-jarige samenwerking van de vier Maashorstgemeenten zijn er twee wildviaducten aangelegd tussen Maashorst en Herperduin, over de A50 en over de weg naar Schaijk. Deze hebben vooral een functie voor de trek van groot wild. Kosten een kleine 20 miljoen euro nagenoeg geheel betaald door Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Grotendeels weggegooid geld nu Oss kiest voor een geïsoleerde ontwikkeling van Herperduin.

De gemeente heeft nu de blik gericht op het realiseren van een ecologische verbinding van Herperduin met Keent. Een zinvolle toevoeging aan het natuurnetwerk, maar na de gekozen isolatie van de Maashorst niet erg realistisch. Wil zo’n verbinding echt betekenis krijgen dan zijn er een groot wildviaduct over de A50, een klein wildviaduct over de dorpenweg en de inrichting van een brede natuurstrook tussen Herperduin en Keent nodig. Belangrijkste financiers daarvan zijn de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat, de gemeente Oss kan dat niet betalen. Die partijen zien de gemeente al aankomen zeg. De functie van twee duurbetaalde bestaande wildviaducten ondermijnen en dan komen bedelen om twee nieuwe wildviaducten. Naar mijn mening een daad van onbehoorlijk bestuur en een volstrekt doodlopende weg.

Op Herperduin krijgt de recreatie prioriteit boven natuurontwikkeling, aldus wethouder Van der Schoot. Geen duurzame ontwikkeling dus, want die gaat er vanuit dat beide functies zich kunnen ontwikkelen maar niet ten koste van elkaar. De balans waar tot nu toe naar gestreefd werd en redelijk succesvol was wordt dus losgelaten en slaat door naar de recreatie ten koste van de natuur.

Dan de bestuurlijk/maatschappelijke kant van de zaak. Naar mijn waarneming is Oss zich steeds verder aan het isoleren in de regio. Ik kan me de ergernis over de ontwikkeling rond de nieuwe gemeente Maashorst goed voorstellen, maar de regio de rug toekeren getuigt niet van diep nadenken over de toekomst. Voor de langere termijn is duurzame regionale samenwerking onvermijdelijk. Met gescheiden buren is het moeilijk kersen eten.

Jules Iding

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2021-12-01 21:50:34

Hmm, een verbinding van Herperduin naar Keent, ongetwijfeld van ecologische waarde, maar dan vraag ik mij af hoe Gemeente Oss dat verwacht te kunnen realiseren zonder goede samenwerking met Gemeente Maashorst? Aan Herpse zijde is simpelweg geen corridor te vormen, dus daar zal in ieder geval deels door Schaijks en Reeks grondgebied voor gegaan moeten worden. Onrealiseerbare plannen van het Osse College of de aanname dat ze zomaar een tweetal dorpen kan annexeren, het klinkt in ieder geval mooier dan het met kritische blik blijkt. Het valt te hopen dat de Osse kiezer dit ook realiseert en in maart kiest voor partijen die in het algemeen belang de samenwerking weer aangaan.

Adri Ekstijn

2021-12-07 15:00:46

Ja hoor, daar gaan we weer.

Telkenmale het 'over-de-top'-profileren van welk een prachtig kaliber het natuurgebied 'de Maashorst' is.
Het zou zomaar kunnen kloppen, indien de oorspronkelijke habitat er rond zou hobbelen, dus VRIJ VAN HEKKEN!

Maar nee hoor, er gaan alleen maar deuren open voor EU-gesubsidieerde projecten, zoals de uitheemse uit de oertijd verdwaalde Wisent en Taurus.
Buiten een dierentuin brengen die, voor de huidige renaissance-biologen en hun politieke hobby-knechten véél meer geld, positie en speeltuin op!
Niet de logica, maar de titels, inclusief de portemonnaie, regeert.

En dan de bal schuiven naar de gemeente Oss?
Wat weerhoud een insect, konijn of ree en alles wat beweegt of kruipt, kriebelt het nu om over de al bestaande mogelijkheden "door te reizen"?
Helemaal niets!

Voor wie is dit vingertje bedoelt? Om een onhaalbaar ideaal en risico te camofleren?
Zorg voor verbinding en stop met dit zielig doen!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties