Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties parochie H.Elisabeth Grave, week 42

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave

R.-K. PAROCHIE H. ELISABETH
Hoofdwagt 1 - 5361 EW Grave - Tel. 475457 E-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl Openingstijden: ma t/m vr 10.00 tot 11.30 uur.
Pastoor R. Aarden
Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET
06-22784974
Website: www.st-elisabethparochie.nl

St.Elisabethkerk
Woensdag 17 oktober – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Donderdag 18 oktober – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Vrijdag 19 oktober – 9:30 uur – Marktmis met uitstelling en aanbidding.

Zaterdag 20 oktober - 10 uur - Bidden we het Rozenhoedje in de dagkapel..

St. Elisabethkerk
Zondag 21 oktober - 11 uur - Plechtige hoogmis met zang van het  Gemengd Koor Christus' Hemelvaart.
Intenties: Tonnie en Piet Hendriks-van Haren ter ere van hun huwelijksdag 20 oktober

21 oktober Gassel Johannes de Doperkerk  Doop Bram Hock 13:30 uur.

CATHARINAHOF
Dinsdag 23 oktober - 10:30 uur - Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd Koor Christus' Hemelvaart.

ROZENHOEDJE
Gedurende de maand oktober wordt van maandag tot en met vrijdag in de Mariakapel van de Elisabethkerk het rozenhoedje gebeden. Aanvang 14.30 uur.

VOOR DE ACTUELE INFORMATIE
Wij maken de parochianen en andere belang-stellenden attent op de website van de Sint-Elisabethparochie met de torens van Escharen, Gassel, Grave en Velp.
Website: www.st-elisabethparochie.nl

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties