Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties week 26 Parochie H. Elisabeth

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave

R.K. Parochie H. Elisabeth

Hoofdwagt 1 – 5361 EW Grave – Telefoon: 475457 E-mail: algemeen@st-elisabethparochie.nl

Openingstijden parochiecentrum: maandag tot en met vrijdag 10 tot 11.30 uur.
Pastoor R. Aarden, Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET 06-22784974.

Website: www.st-elisabethparochie.nl

St.-Elisabethkerk
Woensdag 26 juni – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Donderdag 27 juni – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Vrijdag 28 juni – 9:30 uur – Marktmis met aansluitend uitstelling en aanbidding.

Zaterdag 29 juni – 10 uur – Samen bidden van een Rozenhoedje.

Zondag 30 juni – 11 uur – Hoogmis, gezinsviering met zang van St.-Henricuskoor.

Intenties: Rinus Mol, Marie-Thérèse de Laat-Schraven, Anneke Hermans-Jacobs.

Gezinsviering Parochie H.-Elisabeth met onze communicanten?

Zondag 30 juni om 11 uur is in de Graafse St.-Elisabethkerk alweer de laatste viering van dit schooljaar. Wat is het fijn als ook onze eerstecommunicanten aanwezig zijn.

Het thema is ‘In het voetspoor van Jezus’. Hij vraagt ons hem te volgen. Laat je niet afleiden, kijk niet achterom, sla geen zijwegen in maar houd je blik helemaal op Hem gericht.

Ook kijken we vooruit naar de zomervakantie, waarin we de tijd kunnen nemen voor elkaar, voor onszelf maar ook voor God.

Het St-Henricuskoor verzorgt de zang en de aanwezige kinderen zijn actief bij de viering betrokken.

Samen bidden, luisteren, zingen en vieren is een mooie start van de zomervakantie.

Graag tot zondag 30 juni!

St.-Jan de Doperkerk

Zaterdag 29 juni – 17 uur – Gildemis.

Intenties: Lieneke Derks, Gerrit Strik als jaargetijde, leden en overleden leden schuttersgilde St. Jan Gassel

Catharinahof
Dinsdag 25 juni – 10:30 uur – Eucharistieviering met zang van Gemengd koor Christus’ Hemelvaart.

Overleden

Op 85-jarige leeftijd overleed Marie-Thérèse de Laat-Schraven. Voor haar vond de plechtige uitvaart plaats op dinsdag 18 juni in de St.-Elisabethkerk, gevolgd door haar crematie te Beuningen.

In de leeftijd van 88 jaar overleed Anneke Hermans-Jacobs. De plechtige uitvaart was vrijdag 21 juni in de St.-Elisabethkerk, gevolgd door crematie te Nijmegen.

Openstelling St.-Elisabethkerk
Onze St.-Elisabethkerk opent tijdens de lente en zomer gastvrij haar deuren. Tot en met Open Monumentendag dagelijks van 13:30 tot 15:30 uur, iedere eerste zondag van de maand zelfs van 12 tot 15:30 uur, tijdens Open Monumentendagen, 14 en 15 september, uiteraard van 12 tot 17 uur.

 

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties