Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties parochie H.Elisabeth, Grave, week 46

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave
R.-K. PAROCHIE H. ELISABETH
Hoofdwagt 1 - 5361 EW Grave - Tel. 475457 E-mail: algemeen@st-elisabethparochie.nl
Openingstijden: ma t/m vr 10.00 tot 11.30 uur.
Pastoor R. Aarden,  algemeen@st-elisabethparochie.nl.
Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET
06-22784974
Website: www.st-elisabethparochie.nl

St. Elisabethkerk, Grave
Woensdag 13 november– 9:30 uur – Eucharistieviering.
Donderdag 14 november– 9:30 uur – Eucharistieviering.
Vrijdag 15 november– 9:30 uur – Marktmis met aansluitend uitstelling en aanbidding.
Zaterdag 16 november -10 uur - We bidden het Rozenhoedje.

H. Vincentius en Antonius van Paduakerk, Velp
Vrijdag 15 november - 10.30 uur - Samenviering (gebedsdienst) met zang van het Gemengd Koor.

St. Elisabethkerk
Zondag 17 november -  11.00 uur - Plechtige Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor Christus' Hemelvaart. Patroonsfeest (H. Elisabeth) voor de gehele parochie. Tevens vrijwilligerszondag.
Intenties:Thea van Wel-Broens, Hemmie van Wel, Anneke Hermans-Jacobs, Ineke Lange-Hofacker als 1e jaargedachtenis, Christine Kaspar,
Emilie Kaspar, Theo van der Vliet vanwege zijn verjaardag, Martien en Tini Verheijen, Kees Goossens, Hans van Rossum van wie we 8 november in Velp afscheid namen.

Onze-Lieve-Vrouwekerk, Oud-Velp
Zaterdag 16 november - 17.00 uur - Eucharistieviering.

CATHARINAHOF
Dinsdag 19 november - 10.30 uur - Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor Christus' Hemelvaart.

PAROCHIEFEEST
Parochiefeest: Op 17 november viert de parochie haar patroon: de heilige Elisabeth van Thüringen met een plechtige hoogmis om 11.00 uur in haar Dom aan de Hoofdwagt te Grave. Iedereen is van harte welkom. Pastoor en kerkbestuur nodigen in het bijzonder alle vrijwilligers van de parochie uit om dit hoogfeest mee te vieren. Dit geldt voor eenieder die, op welke manier dan ook, een steentje bijdraagt aan de opbouw van Kerk en parochie in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Ook de leden van de koren die de liturgie muzikaal ondersteunen worden op dit gezamenlijke feest in het zonnetje gezet. Aansluitend aan de H. Eucharistieviering is er een feestelijke bijeenkomst om de dankbaarheid van pastoor, kerkbestuur en parochianen te onderstrepen.

Data Eerste Communie en Vormsel 2020 bekend
De Eerste heilige Communie vieren kinderen uit groep 4 op zondag 19 april ’20 om 9:30, 11 en 12:30 uur. In welke kerk naast de Hoogmis om 11 uur in de St.-Elisabethkerk is afhankelijk van de deelname.
Het Heilig Vormsel ontvangen kinderen uit groep 7 en 8 desgewenst op zondag 14 juni om 11 uur in de St.-Elisabethkerk te Grave
Meer weten over de Eerste heilige Communie, het heilig Vormsel, aanmelden én de concrete programma’s? Kijk dan onder de speciale knoppen op www.st-elisabethparochie.nl of neem gerust contact op met onze pastoor.
Samen opnieuw stilstaan op weg naar…

Parochie H. Elisabeth biedt in de Advent en de Veertigdagentijd een vervolgcursus van tien bijeenkomsten aan over het katholieke geloof. Zo krijgt de in 2017 zo gewaardeerde kennismaking, ‘Katholiek, aangenaam!’, een verdiepend vervolg: ‘Aangenaam, katholiek!’. Alle geïnteresseerden, ook van buiten de parochie of wie 2017 heeft gemist, zijn van harte en zonder kosten welkom.
Heeft u belangstelling, zie www.st-elisabethparochie.nl . Opgeven kan via algemeen@st-elisabethparochie.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties