Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties Parochie H.Elisabeth,Grave, week 9

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave


R.-K. PAROCHIE H. ELISABETH
Hoofdwagt 1 - 5361 EW Grave - Tel. 475457 E-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl
Openingstijden: ma t/m vr 10.00 tot 11.30 uur.

Pastoor R. Aarden
Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET
06-22784974.
Website: www.st-elisabethparochie.nl

GOUDEN HUWELIJK PIET EN COBY ZWAANS-VAN DE CAMP
1 maart, 13:30 uur, H. Mis (St.-Lambertuskerk)

 

St. Elisabethkerk
Woensdag 28 februari - 9:30 uur - Eucharistieviering.
Donderdag  1 maart - 9:30 uur - Eucharistieviering
Vrijdag 2 maart  9:30 uur - Marktmis. In de veertigdagentijd wordt na de Marktmis de kleine kruisweg gebeden en vervalt de aanbidding.

 

Elisabethkerk
Zaterdag 3 maart - 10 uur Eucharistieviering in de dagkapel met  aansluitend het rozenhoedje.
Zondag 4 maart - 11 uur - Plechtige hoogmis (gezinsviering) met zang van JCH.
Intenties:Anni en Mia Nikkels en de overleden familie Nikkels-Thijssen, overleden ouders Delhaes-Manders, hun zoon Jan, schoonzoon Henk en kleinzonen Marcel en Roy, Hans van Gemert, Piet Jansen, Thieu van den Anker, Ted Daamen vanwege zijn geboortedag.

Zondag 4 maart is er weer een gezinsviering in de St.Elisabethkerk, Grave
Het is tevens de openingsmis van de kinderen die hun 1e communie gaan doen.
Het thema is: De Kerk, een huis van gebed.
We horen in het Evangelie, dat Jezus boos wordt
omdat de mensen van de mooie tempel in Jeruzalem een markthal gemaakt hebben.
Jezus gooit de tafels om en jaagt de handelaars weg.
"Weg met dit alles! Maak van het huis van mijn Vader geen markthal!" zegt Hij.

Het is de 3e zondag van de Veertigdagentijd.
Vastentijd-een tijd van bezinning.
Het is hẻt moment om elkaars naaste te zijn in woord en daad.
De vastenactie is bestemd voor de Voedselbank Land van Cuyk.
Het is fijn als de kinderen een houdbaar product meebrengen
Het JCH koor verzorgt de zang en de kinderen worden actief bij de viering betrokken.
Wij hopen veel ouders en kinderen te mogen begroeten.

5,12,19 en 16 maart Ouderavond Opvoeden vanuit Christelijke waarden en geloof in de  Foyer van 20 tot 21 uur.

HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk
Zaterdag 3 maart - 17:30 uur - Eucharistieviering, met zang van  het Gemengd Koor.
Intenties:Voor het welzijn van de parochie, Marinus van der Venne, Piet Jansen.

CATHARINAHOF
Dinsdag 6 maart - 10:30 uur - Eucharistieviering.

AANMELDEN ‘SAMEN AAN TAFEL’
U kunt zich vanaf donderdag 1 maart aanmelden voor de gezamenlijke maaltijd in de zaal van de protestantse gemeente; dagelijks van 10 - 11:30 uur bij het parochiecentrum of telefonisch: 475457.

Vastenactie voor de voedselbank
Ook dit jaar is de vastenactie voor de voedselbank die inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp een broodnodige steun in de rug geven. Momenteel moeten meer dan twintig gezinnen een beroep doen op deze voorziening.

Collectebussen
In de kerken staan collectebussen waarin een bijdrage voor de voedselbank gedeponeerd kan worden. Geen cent blijft aan een strijkstok hangen, alles gaat rechtstreeks naar het goede doel.

Houdbare producten
In de Dom van Grave staat bij de doopvont een kruis. Daar kunnen houdbare producten neergezet worden. Deze worden wekelijks naar de voedselbank gebracht. Het is ook mogelijk de producten tijdens de openingstijden van het parochiecentrum af te geven in de Bisschop Van Velde de Melroy-foyer.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties