Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties Parochie H.Elisabeth, Grave, week 44

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave

R.-K. PAROCHIE H. ELISABETH
Hoofdwagt 1 - 5361 EW Grave - Tel. 475457 E-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl Openingstijden: ma t/m vr 10 tot 11:30 uur.
Pastoor R. Aarden
Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET
06-22784974
Website: www.st-elisabethparochie.nl

St.Elisabethkerk
Woensdag 31 oktober – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Donderdag 1 november  – 9:30 uur – Eucharistieviering vervalt
Vrijdag 2 november – 9:30 uur – Marktmis vervalt.

St Elisabethkerk, Grave
Vieringen Allerheiligen en Allerzielen
Donderdag 1 november (Allerheiligen) - 19 uur - Eucharistieviering.
Intentie:Voor alle overleden priesters en kloosterlingen van onze parochie, Tine Oomen-Zwaans

Vrijdag 2 november (Allerzielen) - 19 uur - Eucharistieviering. Het Requiemkoor St Michael verzorgt hierbij de liturgische gezangen.
Intenties:Thieu van den Anker, Marlène Smeets, Ben Verhaaren.

De contactpersonen van de overledenen van het afgelopen jaar hebben een uitnodiging ontvangen voor deze viering.

Zaterdag 3 november (eerste zaterdag van de maand) - 10 uur - Eucharistieviering in de dagkapel  van de Elisabethkerk met aansluitend het bidden van het rozenhoedje.

Allerzielenconcert
Zaterdag 3 november verzorgt het Projectkoor Heilig Landstichting een Allerzielenconcert in de Elisabethkerk te Grave. Aanvang 20 uur. De toegang is gratis.

HH.Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp
Zaterdag 3 november - 17:30 uur - Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor.
Intenties: Marinus van der Venne, overleden ouders Lambertus en Hendrika van der Venne – Schaap, Martien van der Venne, Diny van der Venne – Siebers, Betsie van der Venne – van Melis, Henk Ploegmakers, Harry Opsteegh als jaargetijde, overleden familie van Tiel – Dekkers, Jo en Gonny van Kempen – Hendriks als jaargetijde en vanwege verjaardag, Mies Straatman, overleden familie Straatman – Kersten, Franz Brouwer, Alie Brouwer – van den Hoek, Henny van Dijk.

Zondag 4 november - 11  uur -  Plechtige Hoogmis met zang van de   Schola.
Intenties: overleden ouders Delhaes-Manders, hun zoon Jan, schoonzoon Henk en kleinzonen Marcel en Roy, Joke Michels-Derickx, Piet de Laat, Pater Jacques Wijnen, ouders Garnier-de Bruijn en kleinzoon Peter Heine, vanwege de verjaardag van Moeder op 1 november,  Jacques Merkx, Tine Oomen-Zwaans, Thé Fleuren,voor een bijzondere intentie, Riet van de Rijdt-Hendriks van wie we 29 oktober afscheid namen.

CATHARINAHOF
Dinsdag 6 november - 10:30 uur - Eucharistieviering.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties