Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties Parochie H.Elisabeth, Grave, week 33

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave

R.K. Parochie H. Elisabeth
Hoofdwagt 1 – 5361 EW Grave – Telefoon: 475457 E-mail: algemeen@st-elisabethparochie.nl
Openingstijden parochiecentrum: maandag tot en met vrijdag 10 tot 11.30 uur.
Pastoor R. Aarden, Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET 06-22784974.
Website: www.st-elisabethparochie.nl

H. Elisabethkerk, Grave
Woensdag 14 augustus – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Donderdag 15 augustus – 9:30 uur – Eucharistieviering.
Vrijdag  16 augustus – 9:30 uur – Marktmis met aansluitend uitstelling en aanbidding.
Zaterdag 17 augustus – 10 uur – Samen bidden van een Rozenhoedje.

Zaterdag 17 augustus
Doop Lili Dabrowska 12 uur


Zondag 18 augustus – 11 uur – Hoogmis 
Intenties:Jacques Merkx, Bertus Leenders, Anneke Hermans-Jacobs, Joke Michels-Derikx vanwege haar verjaardag.

Catharinahof
Dinsdag 20 augustus – 10:30 uur – Eucharistieviering.

Onze-Lieve-Vrouwekerk Oud Velp
Dinsdag 13  augustus – 18:30 uur – Eucharistieviering.
Vrijdag 16 augustus – 18:30 uur – Vespers met aansluitend een Rozenhoedje.
Zaterdag 17 augustus – 17 uur – Eucharistieviering vanuit onze parochie in de kerk van het voormalig kapucijnerklooster ‘Emmaüs’ te Oud-Velp.
Zondag 18 augustus – 17 uur – Eucharistieviering.

Misintenties voor de H.Missen in Oud Velp kunt u gewoon opgeven op het parochiecentrum!!!!!

 H.Johannes de Doperkerk, Gassel
Donderdag 15 augustus is er bij de Mariakapel de jaarlijkse viering van het feest Maria Tenhemelopneming. De Eucharistieviering is om 19 uur en wordt muzikaal verzorgd door het Gemengd Koor uit Gassel.
Na afloop is er koffie en thee. Men wordt verzocht een eigen stoeltje mee te nemen.
Bij slecht weer wijkt men uit naar de Johannes de Doperkerk in Gassel.
Intenties: Marie Poos, Jan en Pieta Bardoel-Poos, Jan en Pieta Willems-Verberk, Jo van Roosmalen, Lieneke Derks, overleden ouders van Boekel-Stevens, Wim van Boekel, Anton van Haren, Piet en Riek Tonies-van Boekel, Nellie en Jan Willem Vermeulen, Piet van der Stappen, Piet Arts, Anna Arts-Verbiezen, Harold Niessing als jaargetijde, Louis Couwenberg als jaargetijde, Joke Michels-Derikx vanwege haar verjaardag, overleden ouders Bardoel-Spanjers,Tonny Bardoel.

Parochiebedevaart 18 augustus naar Utrecht

Tijdens de vierde parochiebedevaart trekken parochianen op zondag 18 augustus om 8:30 uur vanaf de Lunette per bus samen naar Utrecht. In een unieke Sint Willibrordkerk in de karakteristieke binnenstad met haar Domkerk nemen zij om 10:30 uur deel aan de Latijnse Hoogmis. Om 12 uur volgen een lunch, om 13:30 uur een rondleiding door de neogotische kerk en eventueel bezoek aan de Domkerk. Tussen 15:30 en 16 uur start de terugreis naar Grave.
De kosten bedragen € 20 per persoon. Te voldoen op banknummer NL 49 RABO 0117 1025 20 tnv RK Parochie H.Elisabeth, Grave.
Vanuit onze vier parochiekernen geeft men zich op via algemeen@st-elisabethparochie.nl of het parochiecentrum.

Openstelling St.-Elisabethkerk
Onze St.-Elisabethkerk opent tijdens deze zomer gastvrij haar deuren. Tot en met Open Monumentendag dagelijks van 13:30 tot 15:30 uur, iedere eerste zondag van de maand zelfs van 12 tot 15:30 uur, tijdens Open Monumentendagen, 14 en 15 september, uiteraard van 12 tot 17 uur.

 

 

 

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties