Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties Parochie H.Elisabeth, Grave, week 21

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave

R.-K. PAROCHIE H. ELISABETH
Hoofdwagt 1 - 5361 EW Grave - Tel. 475457 E-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl Openingstijden: ma t/m vr 10 tot 11:30 uur.
Pastoor R. Aarden
Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET
06-22784974
Website: www.st-elisabethparochie.nl

St. Elisabethkerk Grave
Woensdag 22 mei – 9:30 uur – Eucharistieviering
Donderdag 23  mei – 9:30 uur – Eucharistieviering
Vrijdag 24 mei– 9:30 uur – Marktmis met aansluitend uitstelling en aanbidding.

Zaterdag 25 mei - 10 uur - We bidden het rozenhoedje in de Mariakapel.

H.Johannes de Doperkerk Gassel
Zondag 26 mei - 9:30 uur - Eucharistieviering met zang van het parochieel Gemengd Koor.
Intenties:Marie Poos, Jan en Pieta Bardoel-Poos, Lieneke Derks, Theo en Nellie Stroeken- Giessen, overleden ouders van Boekel-Stevens,
Wim van Boekel, Anton van Haren, Piet en Riek Tonies-van Boekel, Nellie en Jan Willem Vermeulen, Piet van der Stappen, Jan Bartels als jaargetijde, overleden fam. Bartels-Hurkens, Gon van Haren-Arts als jaargetijde.

St.- Elisabethkerk Grave
Zondag 26 mei - 11 uur - Plechtige hoogmis metzang  van het Gemengd Koor Christus' Hemelvaart.
Intenties:Ben Verhaaren, Thea van Wel-Broens, Marlène Smeets, Theo van Berlo vanwege zijn verjaardag en voor de overleden familie van Berlo- Arts, Hemmie van Wel, Annie Nas-Driessen, Grada van Zuijlen-Pepers.

ROZENHOEDJE
In de meimaand wordt op werkdagen, telkens om 14:30 uur in de Mariakapel het rozenhoedje gebeden.

CATHARINAHOF
Dinsdag 28 mei 10.30 uur eucharistieviering, waarbij het Gemengd Koor Christus' Hemelvaart de liturgische gezangen verzorgt.

Dinsdag 28 mei Quiz en bezichtigen van de schatkamer Vormsel

Donderdag 30 mei Hemelvaartdag - 11 uur - St.Elisabethkerk
Intenties:Rianne en Jeroen Siebers, Martien van Hintum, Karel en Marietje van Dooren.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties