Kerken

Pastoor R. Aarden 06-22784974 www.st-elisabethparochie.nl algemeen@st-elisabethparochie.nl

Misintenties Parochie H.Elisabeth,Grave, week 12

Door secretariaat parochie H.Elisabeth van Parochie H. Elisabeth Grave

R.-K. PAROCHIE H. ELISABETH
Hoofdwagt 1 - 5361 EW Grave - Tel. 475457 E-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl Openingstijden: ma t/m vr 10.00 tot 11.30 uur.
Pastoor R. Aarden
Hoofschestraat 23 - Grave - 5361 ET
06-22784974
Website: www.st-elisabethparochie.nl

St. Elisabethkerk Grave
Woensdag 20 maart – 9:30 uur – Eucharistieviering
Donderdag 21 maart – 9:30 uur – Eucharistieviering
Vrijdag 22 maart – 9:30 uur – Marktmis met aansluitend het bidden van de Kruisweg.

Zaterdag 23 maart - 10 uur - Biddden we het rozenhoedje in de Mariakapel van de Elisabethkerk.

H.Johannes de Doperkerk Gassel
Zondag 24 maart -  9:30 uur -  Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor.
Intenties:Marie Poos, Jan en Pieta Bardoel-Poos, Lieneke Derks, overleden ouders Linders-Verhallen, Lambert Linders, Bertha Linders-Cornelissen, Henk Walboomers, Gon van Haren-Arts, Jo van Roosmalen, Theo en Nellie Stroeken- Giessen.

St Elisabethkerk Grave
Zondag 24 maart - 11 uur - Plechtige hoogmis (gezinsviering) met medewerking van het koor JCH.
De communicanten van dit jaar worden uitdrukkelijk uitgenodigd
Intenties:Theo van der Vliet vanwege zijn  30e jaargedachtenis, Martien en Tiny Verheijen, Paul Holtman, Frank Holtman als 2e jaargetijde, Bertus Leenders, Zuster Lucilla Aaldering, Rinus Mol van wie we zaterdag 16 maart afscheid namen.

----------------------------------------------------------------
Zondag 24 maart is er weer een gezinsviering in de St.Elisabethkerk, Grave
Het is tevens de openingsmis van de kinderen die hun 1e communie gaan doen.
Het thema is “ Geef het nog een kans !”
Het gaat over geduld hebben en het nog een kans geven.
Jezus heeft ook geduld met ons en geeft ons steeds weer een nieuwe kans.
Het is de 3e zondag van de Veertigdagentijd.
Vastentijd-een tijd van bezinning.
Het is hẻt moment om elkaars naaste te zijn in woord en daad.
De vastenactie is bestemd voor de Voedselbank Land van Cuyk.
Achter in de kerk staat hiervoor 'n collectebus.
Het JCH koor verzorgt de zang en de kinderen worden actief bij de viering betrokken.
Wij hopen veel ouders en kinderen te mogen begroeten.
------------------------------------

 

CATHARINAHOF
Dinsdag 26 maart - 10:30 uur - Eucharistieviering.

Onze Vastenactie gaat voor Voedselbank
De Veertigdagentijd leert ons, dat de mens niet leeft van brood alleen.
Zo doende delen wij als Parochie H.-Elisabeth van harte van wat we mogen delen met mensen, met hele gezinnen die vandaag de dag onder ons mede afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Achter in onze kerken staan hiertoe collectebussen.

Aanmelden Eerste Heilige Communie
Tot en met de ouderavond op 19 maart kunt ook u uw kind aanmelden voor de Eerste Communie.
De Eerste Heilige Communie vieren we in Escharen op 12 mei om 9:30 uur, In Velp op 12 mei om 11 uur en in Grave op 19 mei om 9:30 uur.
Meldt uw kind alstublieft aan via algemeen@st-elisabethparochie.nl onder vermelding van naam, doopnamen (als die er zijn) en achternaam van de communicant, geboortedatum en -plaats, doopdatum en -plaats, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres plus de naam van de school. Aan het communietraject zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie leest op www.st-elisabethparochie.nl|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties