Sportmeldingen

Contributie eerste termijn seizoen 2021-2022

Door RKSV DAW Schaijk

Beste leden,

 

Rond 30 november vindt de contributieheffing van de eerste seizoenshelft van het seizoen 2021-2022 plaats. Hieronder meer informatie over deze contributieheffing. Zijn er na het doorlezen van dit bericht nog steeds vragen? Neem dan contact op via via contributie@dawschaijk.nl

 

Contributiebedragen seizoen 2021-2022

Hieronder staan de contributiebedragen voor het sportseizoen 2021-2022. Hiervan wordt in deze heffing de helft geincasseerd. De bedragen liggen in lijn met het voorgaande jaar, aangepast met de inflatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

VOETBAL Categorie 2021-2022 Kabouters 60 O-11, O-9, O-7 108 O-11, O-9, O-7 108 O-11, O-9, O-7 108 O-15, O-13, O-12 121 O-15, O-13, O-12 121 O-15, O-13, O-12 121 O-19, O-17, G-voetbal 129 O-19, O-17, G-voetbal 129 Seniorenvoetballer 165 Seniorenvoetballer met kaderfunctie 100 Juniorenvoetballer met kaderfunctie 78 Walking Football 107 Walking Football met kaderfunctie 67 Rustend lid 50     KORFBAL (*) Categorie 2021-2022 Senioren 168 Recreanten 128 Junioren 150 Aspiranten 139 Pupillen 128 Welpen 123 Kangeroes en G-korfbal 107 Invalkracht korfbal 50 Rustend lid 21 Kaderlid zonder te korfballen 0

(*) Korfballende kaderleden krijgen per halfjaar een korting van € 15,- op hun contributiebedrag. Dit wordt in de contributieheffing verwerkt.

 

Bardiensten

In de contributieheffing worden ook de (helft van de) kosten opgenomen voor de actieve voetballers en korfbalsters die ervoor hebben gekozen om in het huidige seizoen geen bardiensten (of dienst wedstrijdsecretariaat) te draaien. Ook als je niet bent komen opdagen tijdens jouw bardienst, wordt dit meegenomen in de incasso. Meer weten? Kijk dan hier https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/leden/diensten

 

Beleidslijn ten aanzien van het lidmaatschap en bijbehorende contributieverplichting

Conform statuten (artikel 9, lid 9) is voor een lid contributie verschuldigd voor het gehele seizoen 2021-2022 als men bij de start van het seizoen (1 juli 2021). Dit geldt daarmee ook voor tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.

 

(Veelgestelde) vragen

Uiteraard is geprobeerd de ledenadministratie met grote zorgvuldigheid te voeren. Met zo'n 1.300 leden is het echter een illusie te denken dat dit geheel foutloos gaat. Schroom daarom niet vragen te stellen als in jouw ogen de contributieheffing geen recht doet aan de werkelijkheid! Vragen of opmerkingen kunnen uitsluitend worden gesteld via het mailadres contributie@dawschaijk.nl Ga ervan uit dat we binnen circa één werkweek contact met je opnemen om een en ander af te handelen!

 

Hieronder een vraag- antwoordenrubriek. Wellicht dat jouw vraag hieronder wordt beantwoord.

Ik heb in het seizoenmaar één bardienst gedraaid, hoe zit dit dan m.b.t. contributieheffing?

Iedere actieve speler die qua leeftijd in aanmerking komt voor het draaien van bardiensten, komt in één seizoen maximaal twee keer aan de beurt. Heb jij echter slechts één dienst gedraaid, dan heeft dit uiteraard geen effect op de contributieheffing.

Zitten in de contributieheffing de gele en rode kaarten verwerkt (voetbaltak)?

Nee, deze strafzaken worden, evenals de waskosten voor de van de A-selectie en JO 19-1, aan het einde van het seizoen (juni/juli) geïncasseerd. Op dat moment is in totaliteit bekend wat de gele en rode kaarten DAW gekost heeft. Hiervoor worden de tarieven die de KNVB aan DAW per kaart in rekening brengt, gebruikt.

Ik heb een zware blessure opgelopen waardoor ik de rest van het seizoen 2021-2022 niet meer in actie kan komen.

Het is altijd vervelend als je jouw favoriete sport door een zware en langedurige blessure niet kunt uitoefenen. Een blessure die zo zwaar is dat ervoor zorgt dat je de rest van het seizoen niet meer in actie kunt komen is uiteraard de schrik van veel korf- en voetballers. DAW wil hierin met de contributieheffing uiteraard meedenken. Wellicht dat een rustend lidmaatschap wat voor je is in de periode dat je niet als actief voetballer op het veld kunt staan. De tarieven vind je in de tabel hierboven. Hiermee blijf je toch lid en verbonden met de vereniging ondanks dat je niet op het veld staat! Neem contact op via contributie@dawschaijk.nl en we zoeken een passende oplossing.

 

De contributieheffing klopt niet met de leeftijdscategorie waarin ik speel.

Dispensatie kan hiervan een reden zijn. Bij DAW betaal je afhankelijk van je eigen leeftijd de contributie die op jouw leeftijdscategorie van toepassing is. Het komt voor dat jeugdspelers dispensatie hebben waardoor zij een jaar extra in een lagere leeftijdscategorie doorbrengen. Andersom komt het wellicht nog vaker voor. Jeugdspelers die actief zijn in de seniorenafdeling. Vooral bij de damesafdeling voetbal is dat dit seizoen het geval. Deze dames betalen de contributie die zij anders als juniorenvoetbalster zouden betalen.

 

Bij mij is geen contributie in rekening gebracht via automatische incasso. Hoe kan dit en wat nu?

Dit kan enkele redenen hebben. Voorbeelden: te weinig saldo, een gewijzigd rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer. Ook zou het kunnen dat we geen IBAN-rekeningnummer van je hebben. Doet deze situatie zich voor, dan wordt contact met je opgenomen. Zelf contact opnemen kan uiteraard ook! Om dit zoveel mogelijk te beperken is het handig als bij een gewijzigd rekeningnummer dit wordt doorgegeven aan DAW. Neem hiervoor contact op met contributie@dawschaijk.nl, dan bepalen we samen wat het meest handig is voor de betaling van dit seizoen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Meest gelezen

Laatste reacties