Grave

INGEZONDEN

Informatiepunt Snippergroen Grave

Door Hans Satter

In het najaar van 2013 is de gemeente Grave tamelijk sneaky gestart met een ‘Project
Snippergroen’ in Escharen en Velp. In januari 2014 werd het project uitgebreid met Gassel en de Graafse wijken Mars en Zittert. De betrokken bewoners werden volledig overvallen met een brief van de gemeente waarin men gedwongen werd onder dreiging met ontruiming grond te kopen tegen een vaste prijs van 70 euro per vierkante meter. Over enkele maanden wordt ook de binnenstad aangepakt.

De gemeente schrijft in de krant dat het project bedoeld is om het woongenot van huiseigenaren te vergroten. Leugenachtige flauwekul. De werkelijke reden is dat de gemeente een flinke som geld wil binnenhalen. In de begroting zijn er al bedragen voor ingeboekt. Voor de uitvoering van het project heeft de gemeente zich verplicht aan een duur extern bureau. De fracties van LPG, VVD, CDA en Trots Liberaal in de gemeenteraad gaven het college groen licht voor het omstreden project.

Misleidende informatie
Gebleken is dat de gemeente de betrokken huiseigenaren benadert met onvolledige en misleidende informatie. De werkwijze wordt ook als intimiderend ervaren. De gemeente dreigt met ontruiming als men niet koopt. Verzwegen wordt dat de gemeente in geval van weigering geen bestuursdwang kan toepassen. Ze suggereert dat wel met zinnen als “u dient binnen drie maanden te ontruimen”. In veel gevallen zullen burgers aanspraak kunnen maken op verjaring. In een vouwblad dat de gemeente verstrekt wordt daarover misleidende informatie gegeven. Juridisch rammelt de werkwijze van de gemeente aan alle kanten.

Koop niet te snel
Voor iedere burger afzonderlijk is het moeilijk zich met succes tegen de werkwijze van de gemeente te verweren. Een meld- en informatiepunt kan burgers daarbij helpen. Door krachten te bundelen kan voorkomen worden dat burgers worden uitgespeeld en onnodig op kosten worden gejaagd.
Het meldpunt gaat de komende tijd het doen en laten van de gemeente volgen. Maar vooral proberen we burgers concreet te helpen bij hun problemen met de gemeente. Ons advies is: ga niet te snel over tot de afgedwongen koop van uw stukje snippergroen. In veel gevallen is sprake van verjaring, ook al hebt u de grond zelf nog geen 20 jaar in gebruik. Mogelijk is het eigendom al naar u overgegaan. Hebt u een rechtsbijstandverzekering, dan is het verstandig deze in te schakelen.
Wij hebben contacten met gespecialiseerde juristen. Advies van het adviespunt is kosteloos.

Wilt u contact met het adviespunt, stuur dan even een berichtje naar adviespuntsnippergroengrave@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.

|Doorsturen

Melvin

2014-10-11 09:27:28
Met verbaasdheid lees ik dit artikel. Mijn reactie is kort: wat de gemeene doet heet 'Handhaven', en dat zou 'gravepolitiek.nl' moeten weten. PS het 'intimideren' is gewoon sommeren om de illegaliteit op te heffen (dus ontruimen). Helaas, maar door het illegaal handelen van burgers is dit eenmaal nodig.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties